Werknemers kunnen binnenkort vrijwillig aanvullend pensioen opbouwen

werknemers die geen toegang hebben tot een aanvullend oudedagsvoorziening, of van wie dat aanvullend oudedagsvoorziening erg laag is, zou straks zelf een bedrag naar preferentie opzij kunnen zetten. De kamercommissie sociale dingen zette het licht daarvoor woensdag op groen. Het belgische pensioensysteem kent drie pijlers : het wettelijke oudedagsvoorziening, het aanvullend oudedagsvoorziening ( waarvoor een bedrag van het loon wordt ingehouden en dat de werkgever ten dele financiert ), en het individueel pensioensparen. Maar niet elke werkgever biedt die rangtelwoord pijler aan. Voor andere werknemers is het aanvullend pensioenbedrag dan weer erg laag. Daar past de kamer nu een mouw aan. Werknemers zou er straks voor kunnen kiezen zelf een deel van het loon opzij te laten zetwerk als aanvullend pensioen. Het bedrag is vrij te kiezen, al geldt er wel een restrictie van 3 procent van het jaarlijkse brutoloon, en wordt gestort aan een pensioeninstelling naar keuze. De eventuele pensioenrechten die in de referentieperiode in de rangtelwoord pijler als werkman worden opgebouwd, zou er dan van worden afgetrokken. Het wetsontwerp van minister van pensioenen daniel bacquelaine ( mr ) voorziet ook in dezelfde fiscale voordelen als in de aanvullen pensioenstelsels die door werkgevers zijn ingesteld. Open vld-kamerlid vincent van quickenborne reageert tevreden. “dit is opnieuw een belangrijke stap vooruit. Elke werkman kan nu zelf een deeltje van zijn loon laten bevatten en opsparen voor een bijkomend appeltje voor de pensioendorst. ”het vrijwillig aanvullend oudedagsvoorziening voor werknemers is een volgende stap in de veralgemening van de aanvullen pensioenen. Vroeger werd als beslist dat zelfstandigen een aanvullend oudedagsvoorziening kunnen opbouwen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.