Wanneer herinneringen ophalen ontspoort in gescheld en bedreigingen: wat mag wel en niet in de ‘Ge zijt van…’-groepen? En wie is verantwoordelijk?

pesterijen, ergernissen, pittige discussies, persoonlijke attaqueren of zelfs bedreigingen. In de facebookgroep ‘ge zijt van kuurne oje’ passeerde het de voorbije inweken allemaal. In de west-vlaamse administratief district probeerde burgemeester francis benoit ( cd & amp ; v ) het op te losser door ermee te dreigen te menigte te permitteren opdoeken als er niet beschaafder met mekaar zou kunnen omgegaan worden. Maar wat is dat dan? beschaafder met mekaar omgaan? wie bepaalt dat, waar ligt de limiet, wat mag wel en wat niet, en wie is er verantwoordelijk als die limiet overschreden wordt? de facebookgroep ‘ge zijt van kuurne oje. . . ’ is lang niet de enige waar uit de hand gelopen discussies, gescheld of torenhoge irritaties onderhand eerder instructie toeschijnen dan uitzondering. Bijna iedere administratief district. . .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.