Toekomstige woonsite moet ’s nachts op slot na klachten over drugs en overlast

kortrijk – het kortrijkse gemeentebestuur poneert een toegangsverbod in voor de v-tex site. Tussen 18 uur en 6 uur kan je er niet meer terecht. De buurt klaagt over wantoestanden. Sinds midden juli ondervinden heel wat bewoners op de wijk sint-jan in kortrijk overlast op de site v-tex, grenzend aan de vaartstraat en de veldstraat. De overlast bestaat hoofdzakelijk uit druggebruik, lawaaihinder en heel veel zwerfvuil. De politie kwam al enkele keren ter plaatse en deed de nodige vaststellingen, maar de situatie verbetert niet. Het kortrijkse gemeentebestuur neemt nu drie maatregelen. Burgemeester vincent van quickenborne ( open vld ) licht de beslissing toe : “vanaf maandag 10 september geldt een algemeen toegangsverbod voor de site v-tex tussen 18 uur en 6 uur. Wie het terrein ’s avonds of ’s nachts toch betreedt, riskeert een gas-boete van 350 euro. Het toegangsverbod is wettelijk tot 30 november 2018 en wordt verhelderend op bordjes aangegeven. ” nieuwe invullen er komt ook een volwassene schoonmaakactie van de hele site. Glasscherven, paletten, boomhutten, zwerfvuil, alles wat er niet hoort, wordt opgeruimd. Burgemeester van quickenborne wil ook op zoek gaan naar een tijdelijke invullen van de site. Daarover komt een bewonersvergadering bijeen met de buurtwerkers. De stad hoopt op die manier de overlast te beperken tot de site een definitieve invullen krijgt. Op de site komt een woonproject. In de aanpalende straten controleerde de politie al op geregelde ondergrond daar er drugs verhandeld word, soms zelfs openlijk op straat. De stad vraagt ook om naar het nummer 1777 te aanbellen als er zich iets voordoet dat niet door de stijgbeugel kan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.