Proces rond aanslag Joods Museum: Mehdi Nemmouche veroordeeld tot levenslange celstraf

mehdi nemmouche, de hoofddader van de aanslag op het joods museum op 24 mei 2014, is vandaag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd. Daarmee volgen het hof de eis van het publiek ministerie. Mededader nacer bendrer kreeg 15 jaar plus vijf jaar terbeschikkingstelling. De jury en het hof zaten sinds 16 uur gisterenmiddag gezamenlijk om te besluiten welke straffen de twee beschuldigden zouden krijgen en spraken pas rond middernacht de straffen uit. Annoncering alletwee echtgenoten werden vorige week donderdag schuldig uiteengezet aan viervoudige misdrijf met een terroristisch karakter. Zowel nemmouche als bendrer zijn ook schuldig uiteengezet aan onoorbaar wapenbezit. De dozijn juryleden zijn er dus van overtuigd dat nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het joods museum van belgië het israëlische koppel emanuel ( 54 ) en miriam riva ( 53 ) en museummedewerkers alexandre strens ( 25 ) en dominique sabrier ( 66 ) doodschoot, en dat nacer bendrer hem daarvoor de wapens leverde. “geen verzachtende omstandigheden voor nemmouche” volgens het hof konden er voor mehdi nemmouche geen verzachtende omstandigheden gevonden worden. De man had in de ogen van het hof weliswaar een moeilijke jeugd gehad, die heus had bijgedragen tot zijn eerste fasen op het criminele pad en tot zijn radicalisering, maar dat mocht geen beweegreden grootbrengen voor de feiten die hij gepleegd had. “de aanslag was niet enkel een aanval op de joodse gemeenschap maar ook op de onderbouwsels van onze samenleving”, klonk het. “op onze democratie en onze waarden. Bij het hele onderzoek en het proces heeft hij uitsluitend blijk gegeven van misprijzen tegenover het rechtssysteem, en heeft hij geprobeerd zich voor te doen als een mikpunt van dat systeem, dat zogezegd niet trouwhartig zou werken. Zijn instelling betekent ook een onveiligheid voor de moslimgemeenschap. ” bij de strafmaat hield het hof ook rekening met het vreselijke geweld dat gebruikt was om vier mensen koelbloedig te kapotmaken, met het duidelijke antisemitische karakter van de aanslag, met de provocerende en manipulerende instelling van nemmouche, die ook geen uitsluitend invoelen toonde met zijn slachtoffers en zichzelf op geen enkele methode in rekest stelt. “nemmouche blijft ook een onveiligheid betekenen. ‘voor allah tot de dood, geen wapenstilstand en geen verzoening’, is zijn inherent uitspraak”, aldus advocaat-generaal yves moreau, voor het oordeel van de jury en het hof beroemd was. “de enige rekest die zich poneert bij zijn amnestie, is wie zijn volgende mikpunt zal zijn. Van enige droefheid is bij hem ook geen sprake. ” het publiek afdeling eiste daarom vandaag een levenslange gevangenisstraf contra nemmouche. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd. “verzachtende omstandigheden voor bendrer” nacer bendrer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 5 jaar. Bendrers advocaten pleitten voor een straf die niet hoger zou ligt dan natuurlijk getal jaar, ondertussen de verweerschrift van nemmouche niet meer pleitte over de strafmaat. Voor bendrer golden volgens het hof wel verzachtende omstandigheden, meer bepaald het feit dat hij nimmer vroeger zware misdrijven had gepleegd en opgegroeid was in een moeilijke wijk in marseille. Het hof hield er weliswaar ook rekening mee dat hij een belangrijke rol had gespeeld bij een aanslag op de democratische staat en dat hij niet geaarzeld had zware wapens te bezorgen aan een man waarvan hij de radicalisering kende en wist wat die ermee van plan was. Ook het feit dat hij geen volledige uitleg had gegeven over zijn waardepapieren en na de feiten nog misdrijven had gepleegd, werd bendrer aangerekend. “maar hij was niet aanwezig bij de aanslag”, ging het hechtenis verder. “hij is na zijn amnestie ook niet verdergegaan op het pad van de radicalisering, en heeft empathie en mededogen getoond naar de slachtoffers. Dat bewijst een begin van inzicht in zijn daden en zijn verantwoordelijkheid. Hij is ook omringd door zijn gezin en zijn medestander, zodat het onveiligheid op recidive beperkt is. ” “de feiten waarvoor nacer bendrer schuldig is uiteengezet, blijven extreem ernstig, maar zijn rol is toch anders dan die van nemmouche”, erkende advocaat-generaal yves moreau voor de straf beroemd was. “nemmouche is de aanstoker en de onderaannemer van de aanslag, bendrer is degene die ‘enkel’ hulp heeft verleend. Dat verschil moet zich terugkaatsen in de strafmaat. ” 1 © belga “in de val gelokt” in zijn laatste woord zei bendrer vroeger op de dag manifest geëmotioneerd dat hij “geen straf kan aannemen zoals die vanmorgen werd gevraagd”. “ik heb een gezin, een vriendin, ik hou van het leven. Ik wil vader geworden, ik wil huwen, ik wil mijn leven leiden zoals iedereen”, zei bendrer die ook fel was voor mehdi nemmouche. “ik heb er droefheid van dat ik het pad van deze vent heb gekruist. Het is geen vent, het is een gedrocht, een geschapen hoerenzoon. Het laat hem integraal koud. ” vorige week zei nemmouche nog dat hij “in de val was gelokt”. “als ik kon, zou ik alles anders doen”, klonk het.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.