Procedure opgestart voor erkenning droogte als landbouwramp

de minister gerechtigd voor landbouw heeft op 18 juli 2017 de groepsactiviteit opgestart om de schraalheid voor de fundamentele hoeveelheid april, mei en juni 2017 te erkennen als landbouwramp. De vlaamse kabinet kan de schraalheid pas voorgoed als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan. Landbouwers die beschadiging aan teelten hebben geleden moeten zelf het aanzet nuttigen om de administratief district ( n ) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. Vervolgens wordt door de schattingscommissie ter plaatse een proces-verbaal van beschadiging opgesteld. Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk zwachteling vast te pretenderen tussen het weersverschijnsel en de schade. De rangtelwoord schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve beschadiging vast te stellen. Voetgewricht in het geval er geen tweestrijd is over het percentage van de beschadigde verbouw bij de eerste schadevaststelling ( bv. Als de vaststelling net voor de oogst gebeurt ), mag die eerste schadevaststelling ook meteen de definitieve schadevaststelling zijn. Dit moet dan blijken uit het proces-verbaal van de eerste ( en dus enige ) schadevaststelling door de schadecommissie. Landbouwers die de beschadiging aan de teelten/percelen op het grondgebied van halle begeren toelaten bepaalde door de schadecommissie kunnen hiervoor terecht bij de dienst ruimtelijke opbouw – de heer stefan bonhomme – e-mail : stefan. Bonhomme @ halle. Be – tel. : 02 365 95 76. Landbouwers uit andere gemeenten serveren zich natuurlijk te keren tot hun gemeentebestuur.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.