Open VLD haalt slag thuis: regeling fiscale klokkenluiders genekt

open vld heeft met succesboek alle bevaren bijgezet om het voorontwerp van wet dat de belastingdienst reserve wapens zou verstrekken, bij te sturen. Twee in het oog springende maat­regelen sneuvelden na een haatdragend campagne die al eind september was ingezet maar afgelopen donderdag zijn record bereikte. De vergoeding voor klokkenluiders én de verbintenis voor belastingplichtigen om mee te werken aan een belastingtechnisch research op straffe van een dwangsom, verdwenen te elfder ure uit het ­voorontwerp van minister van financiën johan van overtveldt ( n-va ). De klokkenluidersregeling defini\xebren dat wie de belastingdienst op het spoor zette van fraudemechanismen en daardoor zelf nadeel leed – bijvoorbeeld door ontslag – vergoed zou kunnen worden. Het voorontwerp wilde ook sancties invoeren voor wie research of visitatie door de belastingdienst verhindert. Maar door afleiding van de vlaamse liberalen verdween de dwangsom voor onwillige belastingplichtigen uit het ontwerp. Wel werd er afhouden dat derden die afwijzen info te vergunnen aan de belastingdienst een hogere boete zouden kunnen krijgen. Perverse neveneffecten volgens thomas vanwing, de woordvoerder van open vld in de kamer, was het voorontwerp te veel een selectieve interpretatie van de aanbevelingen van de panama-commissie en was er sprake van perverse neven­effecten. Anderen zeggen dan weer geschokt te zijn dat open vld het spel zo hard speelde. De partij wordt ervan beschuldigd de teksten gelekt te bezitten naar het advocatenkantoor tiberghien, nog voor de ministers de introduceren hadden gezien. Dat bureau lijn vervolgens een zeer kritisch artikel in fiscale actualiteit. Afgelopen donderdag liepen bij beraad op de kabinetten de emoties hoog op. Daar werden de teksten politiek besproken met de bedoeling die de volgende voormiddag te laten ijkmerken door de kern en de ministerraad. De discussies ronddwalen zo gepassioneerd dat de kabinetschefs zelfs een rangtelwoord keer moesten samenkomen. Er werd geroepen en deuren werden dichtgeslagen. Uiteindelijk concludeerde het kabinet-van overtveldt ’s avonds dat bijsturing nodig was. ‘voor de volgende regering’ met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur koos de minister van financiën voor de zachte landing. De volgende voormiddag pakte hij op de kern uit met een compromisvoorstel. Dat ging nog immermeer uit van een reserve antwoord van 150 natuurlijk getal uit de campagne onverenigbaar belastingfraude, inclusief was de samenstelling anders. Ferry comhair, de woordvoerder van van overtveldt, nuanceert de problematiek. ‘je legt maatregelen op eettafel en vervolgens bekijk je wat politiek verwezenlijkbaar is. Wat beslist is, is niet niks. ’ volgens comhair is er voor de financiële sector al een klokkenluidersregeling ingevoerd. Ze bestaat ook in de sociale sector. ‘het concept is breed toepasbaar, daarom willen we dat aanvankelijk voorts uitwerken’, zegt hij. Op korte termijn zal dat niet gebeuren. ‘het zal voor de volgende kabinetkast zijn’, zegt een betrokkene.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.