Natuurpunt zegt STOP! tegen ruilverkaveling Gooik

de verzamelde gooikse oppositie heeft een gezamenlijke flyer gebust waarin opgeroepen wordt anti de ruilverkaveling. daarover loopt er op dit oogwenk een openbaar onderzoek. natuurpunt heeft van zijn kant een uitgebreid bezwaarschrift opgesteld anti de plannen. “we hebben als natuurvereniging een hele reeks fundamentele bezwaren en concrete opmerkingen over de plannen die nu in openbaar research voorliggen”, zegt president omer de leeuw. “de kogel is nog niet door de kerk. nu loopt het research naar het nut van de ruilverkaveling. de overheid moet volgens de wet kunnen aantonen dat er een ‘breedgedragen wenselijkheid’ is. dat draagvlak is er nu aantoonbaar niet, want vroeger waarden er ook al andere bezwaren en beklagend raadgeving vanuit de milieuraad, cultuurraad, trage manieren en een heel tal gooikse partijen”, zegt de leeuw. “stop de ruilverkaveling! ” “ons mooie landschap van bruegel staat vandaag al evenwichtig tijdens druk. bomen, hagen, ruigtes verdwijnen als sneeuwen voor de zon. akkervogels en andere dieren vind steeds moeilijker een plekje. op 20 jaar tijd ramen we 90 % minder geelgorzen en veldleeuweriken. een ruilverkaveling dreigt deze verval nog te versnellen. dat is ook slecht nieuwsbericht voor jou want je leeft in een minder mooie en minder gezonde omgeving”, waarschuwt omer de leeuw. “vervang de ruilverkaveling door kleinschalige projecten waarbij landbouw en wezen mekaar versterken. stop met landbouwers te dwingen om steeds meer en goedkoper te produceren met louter maar profijt voor de industrie en supermarkten. why niet tezamen inzetten op rendabelere streekproducten, technologie, hoevetoerisme, natuurbeheer, bio- en boslandbouw…? op die methode kunnen landbouwers opnieuw het zout op hun patatten verdienen als fiere landschapsbouwers”, vergunning de president van natuurpunt. zie ook : bezwaarschrift openbaar research

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.