“Namaak wordt steeds vaker gewoon in België geproduceerd”

vandaag raakte beroemd dat er een volwassene, clandestiene producer van namaaksigaretten werd opgerold in grobbendonk. De atelier was bij meer uitrusten met een instrument die 2. 000 namaaksigaretten per ogenblik kon produceren. 2015 getty images binnenland douane rolt illegale sigarettenfabriek op in grobbendonk 13:18 ” we be\xefnvloeden steeds vaker dat soort werkplaatsen aan gedurende controles ”, zegt grooten. “ voordien kwamen namaakgoederen gebruikelijk via een afvalbak hierbinnen, maar de douane controleert hard aan de landgrens en dus uitproberen ze die controles te omzeilen door gebruikelijk hierbinnen de landsgrenzen te produceren. ” vaak wordt er nog wel containers met de onderdelen van de namaakproducten naar ons land verscheept. Die wegglippen makkelijk door de mazen van het net. De afbouw gebeurt dan hier, waardoor de pakkans veel kleiner wordt. Topje van de ijsberg misschien zijn er dus nog veel meer illegale werkplaatsen in ons land. “ wij zien slechts het topje van de ijsberg. Onze cel bestaat uit 8 mensen die heel belgië moeten controleren. We roeien met de riemen die we hebben. ” waar komen die producten dan terecht? “ uiteraard ligt die namaakproducten niet in een grootwarenhuis. Je zult ze vooral traceren in kleinere winkels. ” daar kan dan opeens een volwassene partijtje wasmiddel opduiken, ondertussen er normaal maar een paar flessen te traceren zijn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.