Landbouwers sjoemelen massaal met mestverwerking

er wordt op volwassene schaal geknoeid met de mestverwerking in vlaanderen. ( half ) lege vrachtwagens die karren tussen boer en mestverwerker, moeten de impressie wekken dat de mest degelijk verwerk wordt. De mest wordt dus exclusief afgevoerd op matriaal, in realiteit uitscheiden de boeren die ongeoorloofd op het land. De omvang van de fraude wordt geraamd “op miljoenen”. Onze beken en rivieren zijn nog immermeer vervuild met te veel nitraten en fosfaten, vooral afgeleid zijn van de bemesting van landbouwgrond. De slechte effecten werden gedeeltelijk toegeschreven aan de droogte. . .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.