Inspectiediensten verzegelen bedrijfssites in Affligem

gedurende een gecoördineerde handeling inzake naleving van financiële, sociale en milieuregelgeving op twee bedrijfssites op de brusselbaan in affligem werden gevari\xeberde inbreuken vastgesteld. De terreinen werden verzegeld. De beheersing dateert al van een week geleden, maar de gevolgen raakten nu pas bekend. Op de gecontroleerde bedrijfssites werden tal van inbreuken vastgesteld. Inzake milieuwetgeving werd bij meer het wederrechtelijk verassen van afvalstoffen en het niet-reglementair stockeren van asbest, olie en brandstof vastgesteld. Niet alle noodzakelijke vergunningen voor de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten konden word voorgelegd. De brandweer stelde onregelmatigheden vast op vlak van brandveiligheid zoals het niet-reglementair stockeren van brandbare producten en wrakken wat in geval van brand het voor de brandweer slecht fabriceren om de situatie te beheersen. De sites zijn ook niet of onvoldoende voorzien van veiligheidsverlichting, alarminstallatie en blusmiddelen. Ook kon er geen garageregister inzake verkoop van voertuigen word voorgelegd en was de atelier en ondergrond onvoldoende veilig tegemoet het ondicht van olie en andere schadelijke stoffen. Verzegelingomwille van het tal en de ernst van de inbreuken beslisten de gemeentelijke milieutoezichthouder en de voorkomendheid leefmilieu van de federale gerechtelijke politie om over te gaan tot verzegeling van de sites. Deze bestuurlijke handhavingsmaatregel geldt tijdens twee maanden om het terrein te herstellen in oorspronkelijke toestand. De verantwoordelijke eigenaars zullen moet instaan voor het ontruimen van de sites bevestigend de voorschriften inzake leefomgeving en afvalverwerking. De ontruiming van het terrein gebeurt in stappen en wordt gecontroleerd door de gemeentelijke milieutoezichthouder. Nadien zal een bodemonderzoek defini\xebren of er sprake is van vervuiling en of er moet word overgegaan tot sanering. Partnersde politiezone tarl zette zowel interventie, wijkwerking als recherche in en kreeg de hulp van de voorkomendheid leefmilieu van de federale gerechtelijke politie ( fgp djsoc ), de gemeentelijke milieutoezichthouder, de openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij ( ovam ), de hondensteun van de federale politie ( dach ), de sociale inspectie van de rijksdienst sociale zekerheid ( rsz ), de rijksdienst voor arbeidsvoorziening ( rva ), de vlaamse sociale inspectie ( vsi ), de brandweerzone vlaams-brabant west, het rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen ( rsvz ) en de federale overheidsdienst financiën. Pacedeze gecoördineerde handeling kan beschouwd word als de eerste grote ontwikkeling in de methode van illegale economieën op het grondgebied van de politiezone tarl behalve de bestaande acties ten exterieur van horecazaken. Voor de voorbereiding van deze handeling kon de politiezone tarl conventie vervaardiging van de expertise die de politiezone dilbeek de voorbije jaren uitbouwde in deze materie. De politiezone dilbeek is een structurele medestrijder van de politiezone tarl in de politieassociatie ‘centrum’ ( pace ) waartoe ook de politiezone amow ( asse-merchtem-opwijk-wemmel ) behoort

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.