Het rommelt binnen het Nobelprijscomité: Frostenson akkoord met ontslag mits voorwaarden

dichteres katarina frostenson, een hoofdbureau opendag in het gekrakeel over de nobelprijs voor de literatuur, stemt in met een ontslag als lid van de zweedse academie, maar uitsluitend mits aan determineren voorwaarden wordt voldaan. Frostenson maakte die verzuchtingen bekend in een schrijven via haar voorstander gericht aan de academie, waaruit maandag diverse zweedse drukpers citeren. Haar voorwaarden voor een vrijwillige opstap zijn pecuniair : zij wil “voldoende gecompenseerd worden” om zichzelf te verzorgen en haar poëzie voort te kunnen zetten. Hoeveel dat bedrag is, is onbekend. Volgens de krant dagens nyheter heeft de academie de vrouw voorheen al een compensatie van omgerekend 1. 270 euro per periode aangeboden. Het schandaal bij de zweedse academie draait om beschuldigingen aan het adres van regisseur jean-claude arnault, de echtgenoot van frostenson. Initiatief december werd hij door een beroepshof in stockholm tot 30 maanden cel veroordeeld vanwege verkrachting. Arnault ging daarop, voor de volgnummer keer, in beroep. Hem wordt ook aangewreven geapplaudisseerd te bezitten voor de winnaar van de nobelprijs voor de literatuur nog voor die tot winnaar was uitgeroepen. Frostenson ontkent echter, op voorhand de namen van winnaars te bezitten verklapt. De strijd om arnault heeft al voor verschillende ontslagen binnenshuis de academie geleid. Ook werd vorig jaar geen literatuurprijs uitgereikt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.