Dewael spelt Theo Francken de les

fractieleider patrick dewael ( open vld ) heeft in de kamer bijtend uitgehaald naar staatssecretaris theo francken. De hoogspanning in de federale regering is verstaanbaar nog niet voorbij. ‘waarom herhaaldelijk weer lichtjes euforisch tweeten als een andersgekleurde mens wordt teruggestuurd? waarom op de foto gaan met een gezant van een dictatoriaal bewind? ’ even zag het ernaar uit dat de federale meerderheid de rangen zou sluiten rond het asielbeleid en het incident rond staatssecretaris theo francken. Maar dat was buitenshuis open vld-fractieleider patrick dewael gerekend. Hij viel francken frontaal aan op de methode waarop hij over zijn asielbeleid communiceert. ‘dat brengt niets bij aan het asielbeleid, onderwijl dat regelgeving zelf andere cijfers laat zien. Het aantal erkenningen is nog nimmer zo hoog geweest’, zei dewael. En hij voegde er een politieke testimonium aan toe : ‘waarom doet hij dat? aldaar hij de kiezer van die twee collega’s daar ( wijst naar de vlaams belang-kamerleden, red. ) probeert te verleiden. Hij probeert de kiezers van vlaams belang naar de n-va te krijgen. Hoever kun je erin gaan buitenshuis zelf van het democratische pad af te wijken. ’ ‘beleid dat francken tweet, is niet regelgeving dat hij voert’ daarmee wijst dewael een staatssecretaris van de eigen meerderheid gehoor terecht, in niet mis te verstane woorden. Hij gaat nog veel overigens dan cd & amp ; v-fractieleider servais verherstraeten, die er ook al had op gewezen dat het deel repatriëringen niet was gestegen, maar dat een doortastend terugkeerbeleid wel het sluitstuk moet zijn van elk asielbeleid. Pas in zijn repliek gracht verherstraeten zich verstaanbaar aan bij dewael. ‘communicatie dient niet om loutere electorale doeleinden of om mensen onverenigbaar elkander op te zetten. N-va-fractieleider peter de roover had voor de belangrijk maar één woord : ‘afgunst’. Als alle parlementsleden bij wie iets aan te merken valt op de levensstijl ontslag zouden moeten nuttigen, zouden er grote gaten vallen in de oppositie. Ook hendrik vuye ( v & amp ; w ) wees erop dat ‘het regelgeving dat francken tweet, niet het regelgeving is dat francken voert’. Minister-president charles michel bleef er in zijn beantwoording van overtuigd dat de regering op de juiste zeeroute zit, maar dat neemt niet weg dat ook hij het erg heeft met wat de voorbije weken is gebeurd. ‘ik doe een plechtige oproep om in dergelijk papieren, waarin het om mensenlevens gaat, genuanceerd te overbrengen ‘, zei michel. ‘we voeren ook een genuanceerd beleid. ‘

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.