Crevits wil jongeren warm maken voor wetenschap en techniek Auteur: Brigitte Vermeersch

uit de cijfers blijkt dat stem-richtingen, zeg maar kent en techniek, de laatstgeborene jaren een echte boost ken in het generaal secundair onderwijs. “ meer dan de helft van de leerlingen navolgen daar een stem-richting ”, vertelt minister van onderricht crevits aan -nieuws, “ alvast dat in het beroeps- en technisch onderricht iets minder is ”. Volgens de minister is daar dus groei mogelijk. Temeer doordat er vandaag op de arbeidsmarkt veel uitkomst is naar jongeren met zo’n stem-profiel. De minister verwijst bv. Naar de richtingen “ industriële wetenschappen ” in het technisch onderricht en “ elektrische installaties ” in het beroepsonderwijs. Leerlingen die die richtingen volgt hebben zo goed als onmiddellijk werk als ze afstuderen. Ook komt nog dat je met veel technische richtingen ook met welslagen kunt overigens hakblokken in het hoger onderwijs. Er is dus geen enkele reden om niet voor een beroeps- of technische stem-richting te kiezen, concludeert de minister. Samenwerkingsverband met bedrijven hoe wil de minister dan het stem-onderwijs in het technisch- en beroepsonderwijs een oplawaai in de rug schenken? door samendrommen intensiever te autoriseren samenwerken met bedrijven. “ het is de bedoeling dat we leraren en ondernemers bijeenbrengen ”, zegt crevits, “ leraren lepelen zo in de praktijk weten met nieuwe ontwikkelingen bijv. In de zorgsector of de energiesector en dat kan hen geestdriftig maken. En dat enthousiasme kunnen ze op hun spelletje doorgeven aan hun leerlingen zodat die ook echt kiezen voor kent en techniek ”. Op dit seconde existentie er al samenwerkingsprojecten tussen samendrommen en bedrijven en de eerste gevolgen daarvan zijn positief. Daarom worden er toekomstig jaar 20 nieuwe projecten gestart. In totaal kneden de minister hier 125. 000 euro voor vrij. Kent en techniek ook in het basisonderwijs maar het is ook doorslaggevend dat leerlingen al in de lagere onderwijs op een goeie manier kunnen kennismaken met kent en techniek. Daarom heeft de vlaamse kabinet voordien al het vroegere wo-vak opgedeeld in de vakken “ mens en gemeenschap ” en “ kent en techniek ”. Maar veel specialisten vind dat ze te weinig geschoold zijn om dit vak goed te kunnen geven. Daarom wil de minister opnieuw 100. 000 euro beleggen in “ lerende netwerken ”. Ook werken leerkrachten uit verscheidene samendrommen bijeen en kunnen ze van mekaar eigenmaken hoe je leerlingen geestdriftig kunt lepelen voor kent en techniek. Op die manier hoopt de minister dat het vak kan ingeburgerd treffen in de vlaamse scholen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.