“Bijzitters en voorzitters die niet of te laat opdagen zullen vervolgd worden”

het parketvloer halle-vilvoorde waarschuwt dat het alle personen die voor de verkiezingen zondag zijn opgeroepen om een functie van bijzitter of president te vervullen, en buitenshuis wettige oorzaak niet of te laat komen opdagen, opnieuw strafrechtelijk zal vervolgen. Er zal voorafgaand een bede tot minnelijke regeling van 250 euro wordt aangeboden. Als men daar niet op ingaat, zal men gedagvaard wordt voor de correctionele rechtbank. De minimumboete die voorspellen is in de wet bedraagt 400 euro, de maximumboete die kan wordt opgelegd is 1. 200 euro. Menensna de verkiezingen van 2018 hebben 389 personen de minnelijke regeling betaald, 108 personen werden gedagvaard. Tot op heden werden er door de toonbank 97 veroordelingen uitgesproken, 7 personen werden vrijgesproken ingevolge twijfel. De laatste vonnissen zullen voor de komende weken zijn. Van degenen die veroordeeld werden, heeft 1 iemand van de toonbank de gunst van de opschorting gekregen ( dit betekent dat de feiten bewezen wordt verduidelijkt, maar er geen straf wordt opgelegd, zolang men geen nieuwe feiten pleegt hierbinnen een afwegen termijn ). 1 iemand heeft een boete van 800 euro gekregen, daar deze wezen al eens vroeger voor hetzelfde soort overtreding was veroordeeld. De overige veroordelingen betreffen een boete van 600 euro, soms met een gedeeltelijk uitstel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.